Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

ΧΩΡΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΜΕ


 Ο Αγώνας για μια κοινωνία Ελεύθερη από τα Ναρκωτικά ενάντια σε μια ιδεοληψία που θέλει μια κοινωνία με ελεύθερα τα Ναρκωτικά συνεχίζετε .
Αυτοί που θέλουν χώρους εποπτευόμενης χρήσης να τους κάνουν για τον εαυτό τους και τους συγγενείς τους .
Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ .

 

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Η ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ ΠΟΙΟ ΕΦΙΧΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Θεσσαλονίκη 16-1-2020 
Χάσατε και δεν σας λυπάμαι .Θα σας απαντήσουμε.
Στις 26-1-2020 στην κοπή της Βασιλόπιτας θα τιμήσουμε  Ανθρώπους.
Ανθρώπους που αντιστάθηκαν στην Απανθρωπιά σας  και όρθωσαν το Ανάστημά τους 
στην Αδικία σας.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

JUDO Η ΑΠΑΝΤΙΣΗ

Θεσσαλονίκη 13-1-2020


Πρόσφατες μελέτες που διερεύνησαν τις επιπτώσεις των μαχητικών τεχνών στον περιορισμό της επιθετικότητας διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένοι τύποι μαχητικών τεχνών μπορεί να είναι αποτελεσματικοί στη μείωση της επιθετικότητας των νέων (Chan , Sze, Siu, Lau & Cheung, 2013). Οι Twemlow, Sacco και Fonagy (2008) ανέφεραν ότι οι επιθετικοί έφηβοι δεν ανταποκρίνονται καλά στις παραδοσιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο συνδυασμός μιας επιτυχημένης πορείας του εφήβου σε μια μαχητική τέχνη σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές αρχές μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, οι μαχητικές τέχνες μπορούν να προσφέρουν στους εφήβους με, μη βίαιες προσεγγίσεις που ενισχύουν την αποφασιστικότητα, τον προσανατολισμό του στόχου, τους δεσμούς προσηλίκων και το θετικό μοντέλο ρόλων (Twemlow, Biggs, et al., 2008).
Ένα πρόγραμμα πολεμικών τεχνών μπορεί να προσφέρει στους εφήβους πολλές ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να επιτύχουν αυτό που σκέφτηκε ποτέ δεν ήταν δυνατόν (Back & Kim, 1979).


Mάλιστα  η παραδοσιακή διδασκαλία των μαχητικών τεχνών αποφέρει σε σύγκριση με την μοντέρνα χαμηλότερα σκορ υποθετικής επιθετικής συμπεριφοράς [Nosanchuk, 1981; Trulson, 19861. Η υποθετική αντιδράσεις στις πρώτες έρευνες εκτιμήθηκαν με ένα κριτήριο που μετρούσε τις απαντήσεις σε έξι πιθανά σενάρια  Novaco [ 19751 στα οποία οι πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με φόβο ή είναι θύματα επιθετικής συμπεριφοράς κ.α.  σενάρια που προκαλούν έξαρση της επιθετικότητας καθώς έχουν συνδεθεί με εμφάνιση αρτηριακής πίεσης  [Novaco  19751 (p. 32) and GSR (p. 33) στα υποκείμενα που πήραν μέρος στην έρευνα. Μάλιστα σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών ερευνών για τους αθλητές που ασκούνταν στις Παραδοσιακές τέχνες υπήρχε μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του χρόνου άσκησης όπως αυτό μετριόταν με το επίπεδο της ζώνης και της εμφάνισης επιθετικής συμπεριφοράς ενώ για τους αθλητές που ασκούνταν με το σύγχρονο τρόπο τα χρόνια της προπόνησης είχαν θετική σχέση με την εκδήλωση της επιθετικότητας όπως μετρήθηκε με το κριτήριο του NAVAKO (1975) . Η έρευνα αυτή ήταν σε μικρό δείγμα και αφορά κυρίως αθλητές με  δυτικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 
Στην Ιαπωνία η διδασκαλία του Judo βασίζεται στην παράδοση και στις αρχές του Jigoro Kano (KODOKAN JUDO). Ο Παραδοσιακός τρόπος δίνει έμφαση στην διδασκαλία των ΚΑΤΑ  στη φιλοσοφία και στην αυτοεπίγνωση.  Θετικές επιδράσεις στην προσωπικότητα, στη συμπεριφορά μια γενικότερα σε ψυχολογικές παραμέτρους καταγράφονται από τη συμμετοχή παιδιών στις μαχητικές τέχνες.
Επιπλέον σύμφωνα με τον Nosanchuk M.L. and Catherine MacNeil, (1989) οι μηχανισμοί που επιδρούν στην μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς των ασκούμενων στο  παραδοσιακό judo είναι α) ο ρόλος του Sensei στην παραδοσιακή διδασκαλία που επιδρά στην διατήρηση του αυοελέγχου και της αυτοσυγκράτησης β) η επίδραση του Do , της διδασκαλίας που εστιάζει στη φιλοσοφία στην ηθική διδασκαλία και γ) και τελικά η κεντρική θέση των Kata στη διδασκαλία.  

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

JUDO Η ΑΠΑΝΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΑ


 Θεσσαλονίκη 10-1-2020

Η άσκηση στο Judo βελτιώνει, παράλληλα, τις γνωστικές λειτουργίες και ενισχύει την κινητική μάθηση, τη διαδικασία, δηλαδή, κατά την οποία αποκτάται και διατηρείται η ικανότητα της εκτέλεσης μιας σειράς κινητικών δεξιοτήτων. (Fukuda, Stout, Burris & Fukuda , 2011, Nishime 2007).  Η κινητική μάθηση περιλαμβάνει  τη διαδικασία επιλογής της κινητικής πληροφορίας, η οποία θα αποτυπωθεί νοερά, την αποθήκευση και την επαναφορά της (Schmidt,1991). Με άλλα λόγια το judo συμβάλει στην ενίσχυση της μαθησιακής λειτουργίας. Ο έλεγχος του νου και η καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης αποτελούν στοιχείο της άσκησης σε όλες τις μαχητικές τέχνες αλλά ιδιαίτερα στην τέχνη του Judo (Musashi , 19821, Fukuda, Stout, Burris & Fukuda , 2011, Weinmann, 1997 όπου σε Rivera, 2019)

Το Judo, όπως και οι άλλες μαχητικές τέχνες, θεωρείται ότι  υπηρετούν την ειρήνη, την καλοσύνη, την ανθρωπιά. Πώς αποδίδονται, ωστόσο, τέτοιες ιδιότητες στις μαχητικές τέχνες αφού οι τεχνικές τους αποτελούν βίαιες και επιθετικές ενέργειες; Η απάντηση που δίνει ο Musashi (1982) είναι ότι ο ασκούμενος στις μαχητικές τέχνες ενεργεί μόνο για να απαντήσει στην επιθετικότητα. Δεν την αναζητά. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της πάλης Radori, Shiai ο ασκούμενος δίνει το μέγιστο της προσπάθειάς του απαλλαγμένος από το αίσθημα της επιθετικότητας. Συμβάλει σε αυτό η άσκηση της αυτοεπίγνωσης (Musashi , 19821, Fukuda, Stout, Burris & Fukuda , 2011). Δίκαια επομένως θεωρείται ότι η  άσκηση στο judo αυξάνει την αίσθηση της ευημερίας και της ικανοποίησης της ζωής (Fukuda, Stout, Burris & Fukuda , 2011, Nishime 2007) (Nishime, 2007).
Oχι στην Βία ναι  Στο judo
Αυγερινός Μαϊστρέλλης
Κ.Φ.Α 5ο DAN W.J.F