Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Solidarity to our Japanese friends

テッサロニキ 2011年3月14日、
マツウラ先生
今回起きた日本の大地震にとても残念に思っております。
とても愛している日本の国が少しでも早く地震と津波による被害から立ち直ってくれる事を心から祈っております。
2011年3月11日に起こった地震と津波で何か必要なことがあれば、何でも言ってください。
KIWI柔道クラブの少しでも助けになればと思っております。

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου