Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

W.J.F


2015 JUNE WJF ACTIVITIES / ACTIVIDADES WJF JUNIO 2015

1.- USA National & US Open Judo Championships, Stow, Ohio, United States, 5-6 June 2015 / Campeonato Nacional e Internacional de Judo Abierto, Ohio, Estados Unidos de Norteamerica, 5 y 6 junio 2015.
Contact / Contacto: Bruce Bethers (USA TKJ),
 brucebethers@gmail.com
2.- International Judo Tournament Ithaki 2015, Matsuura Cup, Thessaloniki, Greece, 26th to 28th June 2015 / Torneo Internacional de Judo Ithaki 2015 Copa Matsuura, Tessaloniki, Grecia, 26 al 28 junio 2015.
Contact / Contacto: Ageris Maistrellis, 
agerisjudo@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου