Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Subject: Happy holidays!

Dear friends in sport,

On behalf of the WJF Board and myself personally, I take this opportunity to thank you all for the work you have done for our sport in 2015 and for the support you showed the WJF throughout the year.

We wish you all Happy holidays and a wonderful New Year!


Kind regards,

Jaime Casanova
WJF President

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου