Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Η ΦΛΌΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ JIGORO KANO . THE FLAME OF PROMETHEUS LIGHTS UP WAY TO JIGORO KANO


                   

Διεθνείς φιλικοί αγώνες Παραδοσιακού Τζούντο 
Προμηθέας 2017 Miyazaki Sensei Cup
19 Μαρτίου 2017 10.00 Κατσάνειο Γυμναστήριο Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
Τhe flame of Prometheus lights up the way to Jigoro Kano
International gootwill traditional judo turnament 
Promitheas 2017 Miyazaki Sensei Cup
19 March 10.00 Katsanio Gym G.S. IRAKLIS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου