Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΓΔΜ


Juniors
 Mihael Koneski (17) -75kg
Mario Cincaroski(17) +75kg,
 Hristijan Toseski (15) +75kg. 
Mario Toseski  (17) -69 kg
Veternans
 Kiro Zdraveski (68) -66 kg,
 Aco Jordansoski (58) -87 kg. 
Marjan Dimeski (59) -95 kg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου