Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

JUDO


 ο Judo θεωρείται άθλημα υψηλής έντασης, με πολλαπλά οφέλη για το σώμα και τη σωματική υγεο Judo θεωρείται άθλημα υψηλής έντασης, με πολλαπλά οφέλη για το σώμα και τη σωματική υγεία, ενώ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις ασφαλέστερες μαχητικές τέχνες (Nishime, 2007). Ενισχύει τονο Judo θεωρείται άθλημα υψηλής έντασης, με πολλαπλά οφέλη για το σώμα και τη σωματική υγεία, ενώ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις ασφαλέστερες μαχητικές τέχνες (Nishime, 2007). Ενισχύει τον έλεγχο και τον συγχρονισμό των κινήσεων του σώματος, αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές κινητικές ικανότητες, την ευλυγισία, την ευστροφία και την επιδεξιότητα συμβάλλοντας παράλληλα στην αρμονική ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος (Starosta, 2014). Τα οφέλη δεν πιστοποιούνται μόνο για τους αθλητές αλλά και για άλλες ομάδες πληθυσμού, που ασκούνται στο Judo. Πρόσφατες μελέτες του Ινστιτούτου Kodokan της Ιαπωνίας δείχνουν ότι η συνεχής εκπαίδευση στο Judo στην τρίτη ηλικία και ιδιαίτερα στις γυναίκες, συμβάλει στην διατήρηση της οστικής μάζας μετά την εμμηνόπαυση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάζουν στην υγεία, διεθνώς, διαφαίνονται οφέλη στη φυσιολογία, στη μορφολογία, στην ανοσολογία και στη νευρολογία (Song et al., 2010) 
Η άσκηση στο Judo βελτιώνει, παράλληλα, τις γνωστικές λειτουργίες και ενισχύει την κινητική μάθηση, τη διαδικασία, δηλαδή, κατά την οποία αποκτάται και διατηρείται η ικανότητα της εκτέλεσης μιας σειράς κινητικών δεξιοτήτων. Η κινητική μάθηση περιλαμβάνει τη διαδικασία επιλογής της κινητικής πληροφορίας, η οποία θα αποτυπωθεί νοερά, την αποθήκευση και την επαναφορά της. Με άλλα λόγια, το Judo συμβάλλει στην ενίσχυση της μαθησιακής λειτουργίας. Ο έλεγχος του νου και η καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης αποτελούν στοιχεία της άσκησης σε όλες τις μαχητικές τέχνες αλλά ιδιαίτερα στην τέχνη του Judo.
Το Judo, όπως και οι άλλες μαχητικές τέχνες, θεωρείται ότι υπηρετεί την ειρήνη, την καλοσύνη, την ανθρωπιά. Συχνά, διατυπώνεται ο προβληματισμός για το πώς αποδίδονται, τέτοιες ιδιότητες στις μαχητικές τέχνες, αφού οι τεχνικές τους αποτελούν βίαιες και επιθετικές ενέργειες. Η απάντηση, που δίνει ο Musashi είναι ότι ο ασκούμενος στις μαχητικές τέχνες ενεργεί μόνο για να απαντήσει στην επιθετικότητα. Δεν την αναζητά. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της πάλης Randori και Shiai, ο ασκούμενος δίνει το μέγιστο της προσπάθειάς του απαλλαγμένος από το αίσθημα της επιθετικότητας. Συμβάλει σε αυτό η άσκηση της αυτοεπίγνωσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η άσκηση στο Judo αυξάνει την αίσθηση της ευημερίας και της ικανοποίησης της ζωής. (Νάνου,  Μαϊστρέλλης, 2020)
Το Judo έχει εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα σε ευάλωτους πληθυσμούς:


 Α. Το Judo σε εφήβους με επιθετική συμπεριφορά 


Β. Το Judo σε μέλη στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων (Μαϊστρέλλης, 1997-2020)


Γ. Το Judo σε άτομα με προβλήματα όρασης (Μαϊστρέλλης 1999-2001 και 2014)


Δ. Το Judo σε άτομα με προβλήματα ακοής


Ε. Το Judo στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Νάνου και    Μαϊστρέλλης, 2020) έλεγχο και τον συγχρονισμό των κινήσεων του σώματος, αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές κινητικές ικανότητες, την ευλυγισία, την ευστροφία και την επιδεξιότητα συμβάλλοντας παράλληλα στην αρμονική ανάπτστήμα (Starosta, 2014). Τα οφέλη δεν πιστοποιούνται μόνο για τους αθλητές αλλά και για άλλες ομάδες πληθυσμού, που ασκούνται στο Judo. Πρόσφατες μελέτες του Ινστιτούτου Kodokan της Ιαπωνίας δείχνουν ότι η συνεχής εκπαίδευση στο Judo στην τρίτη ηλικία και ιδιαίτερα στις γυναίκες, συμβάλει στην διατήρηση της οστικής μάζας μετά την εμμηνόπαυση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάζουν στην υγεία, διεθνώς, διαφαίνονται οφέλη στη φυσιολογία, στη μορφολογία, στην ανοσολογία και στη νευρολογία (Song et al., 2010) 
Η άσκηση στο Judo βελτιώνει, παράλληλα, τις γνωστικές λειτουργίες και ενισχύει την κινητική μάθηση, τη διαδικασία, δηλαδή, κατά την οποία αποκτάται και διατηρείται η ικανότητα της εκτέλεσης μιας σειράς κινητικών δεξιοτήτων. Η κινητική μάθηση περιλαμβάνει τη διαδικασία επιλογής της κινητικής πληροφορίας, η οποία θα αποτυπωθεί νοερά, την αποθήκευση και την επαναφορά της. Με άλλα λόγια, το Judo συμβάλλει στην ενίσχυση της μαθησιακής λειτουργίας. Ο έλεγχος του νου και η καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης αποτελούν στοιχεία της άσκησης σε όλες τις μαχητικές τέχνες αλλά ιδιαίτερα στην τέχνη του Judo.
Το Judo, όπως και οι άλλες μαχητικές τέχνες, θεωρείται ότι υπηρετεί την ειρήνη, την καλοσύνη, την ανθρωπιά. Συχνά, διατυπώνεται ο προβληματισμός για το πώς αποδίδονται, τέτοιες ιδιότητες στις μαχητικές τέχνες, αφού οι τεχνικές τους αποτελούν βίαιες και επιθετικές ενέργειες. Η απάντηση, που δίνει ο Musashi είναι ότι ο ασκούμενος στις μαχητικές τέχνες ενεργεί μόνο για να απαντήσει στην επιθετικότητα. Δεν την αναζητά. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της πάλης Randori και Shiai, ο ασκούμενος δίνει το μέγιστο της προσπάθειάς του απαλλαγμένος από το αίσθημα της επιθετικότητας. Συμβάλει σε αυτό η άσκηση της αυτοεπίγνωσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η άσκηση στο Judo αυξάνει την αίσθηση της ευημερίας και της ικανοποίησης της ζωής. (Νάνου,  Μαϊστρέλλης, 2020)
Το Judo έχει εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα σε ευάλωτους πληθυσμούς:


 Α. Το Judo σε εφήβους με επιθετική συμπεριφορά 


Β. Το Judo σε μέλη στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων (Μαϊστρέλλης, 1997-2020)


Γ. Το Judo σε άτομα με προβλήματα όρασης (Μαϊστρέλλης 1999-2001 και 2014)


Δ. Το Judo σε άτομα με προβλήματα ακοής


Ε. Το Judo στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Νάνου και    Μαϊστρέλλης, 2020)ία, ενώ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις ασφαλέστερες μαχητικές τέχνες (Nishime, 2007). Ενισχύει τον έλεγχο και τον συγχρονισμό των κινήσεων του σώματος, αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές κινητικές ικανότητες, την ευλυγισία, την ευστροφία και την επιδεξιότητα συμβάλλοντας παράλληλα στην αρμονική ανάπτυξη του μυοσκελετικο συστήματος (Starosta, 2014). Τα οφέλη δεν πιστοποιούνται μόνο για τους αθλητές αλλά και για άλλες ομάδες πληθυσμού, που ασκούνται στο Judo. Πρόσφατες μελέτες του Ινστιτούτου Kodokan της Ιαπωνίας δείχνουν ότι η συνεχής εκπαίδευση στο Judo στην τρίτη ηλικία και ιδιαίτερα στις γυναίκες, συμβάλει στην διατήρηση της οστικής μάζας μετά την εμμηνόπαυση. Από τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάζουν στην υγεία, διεθνώς, διαφαίνονται οφέλη στη φυσιολογία, στη μορφολογία, στην ανοσολογία και στη νευρολογία (Song et al., 2010)

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

 Θεσσαλονίκη 27-2-2023

Η καλύτερη απάντηση σε προβλήματα που μας ξεπερνούν είναι οι ΔΡΑΣΕΙΣ και η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.


Βρεθήκαμε χθες Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, με το Διεπιστημονικο Δίκτυο Ειδικής και Διαποτελεσματικης Αγωγής "Include".

Σκοπός της συζήτησης μας ήταν η ενημέρωση των δράσεων του δικτύου πάνω σε ζητήματα ενσυναισθησης και συμπερίληψης, καθώς και της προσπάθειας που καταβάλει το Δίκτυο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Αναπηρία.


Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης παρακολουθεί και στηρίζει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες κινήσεων και φορέων που έχουν σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών αλληλεγγύης και συνεισφοράς.

Επιμένει στην ανάγκη, η παραγωγή πολιτικων Πρόνοιας να αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Δεν μπορεί το Κράτος να κρύβεται πίσω απο τις φιλότιμες προσπαθείες συμπολιτών μας.

Απεναντίας, οφείλει να διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση για όλους τους πολίτες.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η υπεύθυνη του τομέα Υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής και υποψήφια Βουλευτής ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ και η Αναπληρωτρια Γραμματέας του τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Christina Foropoulou .

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δικτύου Αυγερινό Μαιστρελη, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ζάχο Σαμολαδα, Χρήστο Τσιουρη και Λάζαρο Σαλκιμη για την ενημέρωση

Χθες στο Δημαρχείο παρουσιάστηκε  υπό την αιγίδα του Δήμος Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα Α.Ν.Α.S.A., το οποίο υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη δύο πολύ ενεργών σωματείων της πόλης μας, του Include και της Συζωή με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις αναπνοής, απευθύνεται σε παιδιά με αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες και δίνει σ' αυτά και τους γονείς τους κυριολεκτικά μια "ανάσα" για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Βασικοί συντελεστές η Μαρία Κοντογιάννη, δασκάλα Αυτοεπίγνωσης και Αυτορρύθμισης και η Andromachi Nanou επιστημονική ευθύνη και ψυχή του Include. Από πλευράς Συζωή ακάματοι υποστηρικτές του εγχειρήματος ο Πρόεδρος Νίκος Καζαντζίδης και η Διευθύντρια Ρένα Ράδου.

Τους ευχαριστώ όλους και φυσικά και τον Πρόεδρο του include και συνοπαδό Ηρακλειδέα, Αυγερινό Μαϊστρέλλη, για την απονομή της τιμητικής πλακέτας.


O αντιπρόεδρος του Include k Χρήστος Τσιούρης,  Ειδικός Παιδαγωγός, Med, καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση του προγράμματος Α.Ν.Α.S.A. παρουσιάζοντας το επιστημονικό και κοινωνικό έργο του Inc;ude και το όραμα που υπηρετεί στη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινοτήτων.

Ο πρόεδρος του Include Αυγερινός Μαιστρέλλης στην έναρξη της εκδήλωσης πρότεινε ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του πολέμου Oυκρανών και Ρώσων και τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

 Θεσσαλονίκη 15-2-2023Κάθε φορά που η Αδικία έχει την βούλα αποφάσεων χρειάζεται να παίρνουμε τις Δικές μας Αποφάσεις . 

Το ότι στο ΤΑΤΑΜΙ του Τζούντο κάνουμε ξυπόλυτοι δεν σημαίνει ότι τα φίδια όσο και δηλητηριώδες και αν είναι, δεν έχουμε την δυνατότητα ως Τζουντόκα να αντιμετωπίσουμε το δηλητήριο τους . Η καλύτερη αντιμετώπιση των φιδιών αυτών είναι η ένταση της Αθλητικής και Κοινωνικής μας Δράσης. 

Τα Μέγαρα δικά σας οι Δρόμοι δικοί μας 

Αυγερινός Μαϊστρελλης 

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΣΑ

 Θεσσαλονίκη 14-2-20
 

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ ΖΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ

 Θεσσαλονίκη 7-2-2023

Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξη Τσίπρα στο Ιβανωφειο  η ομάδα Τζούντο του Ηρακλή του έδωσε κορνίζα με φωτογραφίες του δικού μας Αλέξανδρου Νικολαιδη.

Το Μέλος του Δ.Σ του Γ.Σ Ηρακλή Δρ Ειδικής Αγωγής Ανδρομάχη Νάνου  τόνισε ότι στο International Matsuura Dojo μέσω των Δράσεων κραταμε ζωντανή την Μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαιδη. Μεγάλη τιμή η παρουσία της Δώρας.

Συνεχίζουμε


Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘ 10 ΚΑΙ ΤΟΝ Σ.Φ ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

 Θεσσαλονίκη 6-2-2023

Δυστυχώς η μέρα ξημέρωσε σήμερα με τα χειρότερα νέα. Ο σεισμός που χτύπησε το νότο της Τουρκίας έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και ακόμα περισσότερες χιλιάδες Τούρκους, Κουρδους, Σύριους, συνανθρώπους μας που χρειάζονται άμεσα τη βοήθεια μας. 

Από αύριο Τρίτη 07/02 ξεκινάμε τη συλλογή παντός είδους βοήθειας (φάρμακα, τρόφιμα μακράς διαρκείας, ρούχα, κουβέρτες, βρεφικά είδη κτλ).

Καθημερινά μπορείτε να περνάτε από το Κατσανειο από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 και να τα αφήνετε στα γραφεία του ΓΣ.

Οι λαοί θα σώσουν τους λαούς...

Αυτόνομη θύρα 10

Σ.Φ. Ηρακλή Ασβεστοχωρίου
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

 Θεσσαλονίκη 23-1-2023


Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στις Εκλογές. 

Το Ταξίδι μας ξεκινά . Μετά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα δράσης και τις θεματικές μας ενότητες .

Ο Σύλλογος μας είναι ζωντανός οργανισμός με διεθνή Αναγνώριση.

Αυγερινός Μαϊστρέλλης