Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DAVID GORDGE

Dear Ageris,
 
Please accept my best wishes to you and your club on behalf of Goshin Judo Kan in Adelaide, South Australia for the coming year.  I hope it is a prosperous year for all involved.  Enjoy your party on 20/1/13 and please pass on my best wishes to all of your members.
 
On behalf of your sister club – Goshin Judo Kan
 
Kind regards,
 
David.
 
David Gordge
Vice President 
World Judo Federation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου