Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ MATSUURA SENSEI

On behalf of N.P.O. Osaka International Judo Friendship Association I would like to send a massage to you.

We are very pleased for having the relationship between Greece and Japan through Judo.
Although different culture and custom, we can understand each other and build the earnest human relationship.
We wish Greece Judo development and fruitful year in 2013.

Best Regards

Akihiro Matsuura

Executive Director
N.P.O. OSAKA INTERNATIONAL JUDO FRIENDSHIP ASSOCIATION
( KIWI CLUB OSAKA )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου