Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ο ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ για την ΜΑΘΗΣΗ και το ΤΖΟΥΝΤΟ για ΟΛΟΥΣ

(Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο αρχών για την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων που ανταποκρίνονται στις ατομικές διαφορές μάθησης. Ο ΚΣΜ στοχεύει να αυξήσει την πρόσβαση στη μάθηση απομκρύνοντας σωματικα, γνωστικά, πνευματικά και οργανωτικά εμπόδια.)
Στο International Matsuura Dojo του Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ πολλές φορές εφαρμόζουμε κατά την διάρκεια εκμάθησης των τεχνικών του JUDO αυτό το εκπαιδευτικό  πλαίσιο αρχών.
Τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί κατά την διάρκεια των αγώνων και των προαγωγικών εξετάσεων των νταν.
Το μοντέλο εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών για την εκμάθηση των τεχνικών του JUDO και ο καθολικός σχεδιασμός μας καθιερώνουν  στο Ευρωπαϊκό Judo for All  όπως στο σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος http://include-edu.blogspot.gr/2015/07/h-include-7thscientix.html συνδιαμορφωτές .
Η πρόταση μας για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο παραδοσιακού  Judo έχει γίνει με μεγάλη χαρά αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής της  W.J.F και η υλοποίηση είναι θέμα
χρόνου. Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά ενώ οι πρακτικές εξετάσεις θα οριστούν από την  W.J.F  πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα .
 Διακοπή συνεργασίας με καθηγητή του Α.Π.Θ και ορισμό νέου κεντρικού επιστημονικού συμβούλου μετά από τηλεδιάσκεψη με τους τεχνικούς διευθυντές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο παραδοσιακού JUDO .
Αποφασιστικέ με ομοφωνία ότι ο κεντρικός επιστημονικός σύμβουλος θα είναι μέλος του Δ.Σ του Ινστιτούτου .Θα συνεργάζεται σε θέματα τεχνικής κατάρτισης με τους τεχνικούς διευθυντές 
κυρίους Vismara και Sampson.
Τα θέματα ειδικής αγωγής συμπεριληπτικών πρακτικών και καθολικού σχεδιασμού το 
Δ.Σ του INCLUDE  θα ορίσει την Επιστημονική ομάδα που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό επιστημονικό σύμβουλο και τους τεχνικούς διευθυντές.

  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου