Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

ΤΟ INCLUDE O ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ W.J.F

Dear Colleagues,

I have the pleasure to acknowledge receipt of two new membership applications to the WJF. Please see attachment.

By means of this email I wish the Greek and the Indian federations heartily welcome as member of the WJF!

Greetings and best regards!

Greetings!
WJF
Paul
Dr Paul G Hoglund
1st Vice President and President for Europe
+46-70-5270799

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου